Νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τους Υδάτινους Πόρους: Ούτε κουβέντα για το αν είναι Δημόσιο Αγαθό

25 Απριλίου 2013

img_drops

Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. διακρίνει κανείς τις τάσεις που επικρατούν και μπορεί με λίγη σκέψη να συναγάγει σε τίνος συμφέρον κινούνται οι βασικές γραμμές της νομοθεσίας. Ένα τρανταχτό παράδειγμα; Πουθενά δεν αναφέρεται το νερό ως «δημόσιο αγαθό».

Επισκόπηση

Βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: η προστασία των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων και η αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στόχοι που βοηθούν επίσης την οικονομία, ενισχύοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Στόχος της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που βασίζεται στο άρθρο 174 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι η εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για διορθωτικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων ή για μέτρα που καλύπτουν περισσότερους τομείς ή ενσωματώνονται σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής. Σε ότι αφορά την πολιτική της ΕΕ για το νερό η στόχευση είναι η εξής: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »