Διαρκής Δημοσκοπικός Δήμος στα Γρεβενά με βάση την πρόταση του Γ. Κοντογιώργη

21 Μαρτίου 2013

backround3

Aπό την Ομάδα Νέων Γρεβενών. Το πλήρες κείμενο θα το βρείτε στο google docs.

Προτείνουμε τη δημιουργία του διαρκούς δημοσκοπικού δήμου (Γιώργος Κοντογιώργης, Η σταθερά της κομματοκρατίας και το ελληνικό αδιέξοδο στο Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος, Εκδ. Πατάκη 2012, Β΄ Έκδοση, σελ. 82) στα Γρεβενά, o οποίος και θα αποφασίζει για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, την υλοποίηση των οποίων (είτε ως μεταφορά εντολής, είτε ως πράξη) θα συνεχίσουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του στο κοινοβούλιο ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Πώς θα λειτουργεί: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »