Κίνδυνος για τη γενέτειρα του Αριστοτέλη από την εξόρυξη χρυσού! Μέχρι πού θα φτάσει η ύβρις τους;

2 Απριλίου 2013

aristotelis_stageirabg1280-005_01

Ψήφισμα του διεπιστημονικού κέντρου αριστοτελικών μελετών του Α.Π.Θ.

«Το “Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών” (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε πριν έναν χρόνο με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τη μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του μεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας Αριστοτέλη, μαθητή του Πλάτωνα και δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. και άσκησε με το έργο του μια συνεχή επίδραση στην ανθρώπινη διανόηση, για ένα διάστημα 2500 χρόνων.Στόχος του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» είναι να καταστεί πόλος έλξης για όλους τους μελετητές και σπουδαστές της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, αλλά και για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε παγκόσμια κλίμακα.
Έτσι, μεταξύ των σκοπών που έχει θέσει περιλαμβάνονται:

  • η διοργάνωση Θερινού Σχολείου (Summer School) για φοιτητές σε συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
  • η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους Αριστοτελιστές,
  • η διεξαγωγή διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Συμποσίων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »