Ο ενάρετος θρησκευτικός καπιταλισμός

26 Νοεμβρίου 2013

shut-the-fuck-up

γράφει ο Γιάννης Σιδέρης*

Το μεγάλο πρόβλημα για την ηγεσία της Ευρώπης είναι πως ενώ εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές της ακραίας λιτότητας, τις πολιτικές επιβολής στους λαούς ενός εργασιακού μεσαίωνα, τις πολιτικές που ισορροπούν στα όρια της κοινωνικής συνοχής, τις πολιτικές που αποδομούν το περίφημο κοινωνικό της κράτος, πρέπει να φορά την μάσκα της δημοκρατίας.

Πως όμως μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους πολιτικές σε λαούς που, εδώ και χρόνια, απολαμβάνουν αγαθά και τρόπο ζωής που σε ελάχιστα μέρη της Γης μπορούσαν να απολαύσουν;

Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στα ευρωπαϊκά έθνη και ως προς την ποιότητα ζωής που είχαν αυτά τα χρόνια, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, και ως προς τη νοοτροπία τους.

Και αν ως προς το βιοτικό επίπεδο είναι σε όλους σαφές ότι οι βόρειοι υπερτερούσαν πάντα των νοτίων, ως προς τη νοοτροπία πρέπει να καταστήσουμε σαφή κάποια πράγματα, ώστε να κατανοήσουμε την συμπεριφορά τους απέναντι στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες του Νότου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »