ΑΧΤΟΥΝΓΚ ΠΑΥΛΑ ΑΤΕΝΤΣΙΟΝΕ, ΓΙΟΡ ΑΤΕΝΣΣΙΟΝ ΠΛΗΖ: Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν

16 Αυγούστου 2013

Η αξιαγάπητη μας Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας, διά μέσου των πατριωτών, ικανότατων και αξιολογότατων ηγετών της Πατρίδας μας, σήμερα 16 Αυγούστου 2013, απεφάσισεν να εκδώσει την παρούσα ενημερωτικήν ανακοίνωσην, περί των εξής θεμάτων: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »