Το μέτρο της επίταξης, αστειότητες καθεστώτος που σωριάζεται

25 Ιανουαρίου 2013

BBZRI0gCUAI2cGq

Η πρώτη επίταξη-επιστράτευση έγινε κατά τη διάρκεια της κατοχής από τη δοσιλογική κυβέρνηση Λογοθετόπουλου. Ο λαός κατέβηκε στο δρόμο κάτω από τα όπλα των Γερμανών. Ο Λογοθετόπουλος πήρε πίσω το μέτρο. Σήμερα, το ίδιο μέτρο επιβάλει μαι χούντα με δημοκρατικό μανδύα.

Επίταξη, πρακτικά, σημαίνει ότι επιστρατεύονται πρόσωπα και πράγματα με την απειλή ποινής καθείρξεως από 5 ως 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παραλάβει φύλλο πορείας -ατομικής προσκλήσεως- και αρνηθεί να συμμορφωθεί με την κυβερνητική απόφαση αντιμετωπίζει την ποινή αυτή. Η απόφαση αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα με το Σύνταγμα αφού  προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα 17 του 1974, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθ. 22 παράγρ. 4 του Συντάγματος.Στο παρελθόν, το μέτρο επικαλέστηκε σε πολλές περιπτώσεις μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα των ελεγκτών υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, τους πιλότους της ολυμπιακής αεροπορίας, τους οδηγούς βυτιοφόρων κ.α. Το μέτρο μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένο για την επίταξη προσώπων στη μόνη περίπτωση που θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, δηλαδή, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για τον ανεφοδιασμό νοσοκομείων, φαρμακείων κα. Δε ξέρω αν υπάρχει τώρα τέτοιος κίνδυνος αλλά και να υπάρχει, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη συνολική επίταξη των βυτιοφόρων.

Αυτά έλεγε Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Α. Σαμαράς: Τα Μέσα ανήκουν στο λαό

24 Ιανουαρίου 2013

Ï õðïøÞöéïò Ðñüåäñïò ôçò Í.Ä.  Áíôþíçò ÓáìáñÜò øÞöéóå ãéá ôéò åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò ôçò ÍÄ óôï åêëïãéêü ôìÞìá Ðýëïõ , óôï Íïìü Ìåóóçíßáò.(EUROKINISSI)Τότε με ποιο δικαίωμα εσύ και οι δικοί σου τα ξεπουλάτε;

Με ποιο δικαίωμα, με ποιου την άδεια αυξάνετε κάθε τρεις και λίγο αυξάνετε τις τιμές των εισιτηρίων, εμποδίζοντας τον ιδιοκτήτη λαό να έχει πρόσβαση στην περιουσία του;

Γιατί δεν αφήνετε τον ιδιοκτήτη λαό να αποφασίσει για την περιουσία του, αλλά θυμάστε τον ιδιοκτήτη μόνο, όταν θέλετε να στρέψετε τον ένα κλάδο ενάντια στον άλλον;

Ποιος είστε, κ. Σαμαρά, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »