Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από το ΕΠΑΜ – Νέα προθεσμία υποβολής

19 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Επισήμανση για την Προθεσμία κατάθεσης προσφυγής ΕΝΦΙΑ

Τυπικά η προθεσμία λήγει στις 30.9.2014.Όμως, σύμφωνα με επίσημη ερμηνεία των Ανώτατων Δικαστηρίων, η προθεσμία αρχίζει στις 16.9.2014 και λήγει στις 15.10.2014, για όσους έλαβαν γνώση στις 31.7.2014 ( ημερομηνία έκδοσης πράξης ΕΝΦΙΑ)

Επίσης, για όσους έχουν ακίνητα που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες θεσμοθετήθηκε μείωση του ΕΝΦΙΑ (μη ηλεκτροδοτούμενα, κλπ) ή είναι άνεργοι, ανάπηροι κλπ, αλλά υποχρεούνται πρώτα να πληρώσουν κανονικά τις δόσεις τους,  η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής θα αρχίσει από τότε που θα λάβουν γνώση της νέας πράξης μείωσης ΕΝΦΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι καλύπτονται  μέχρι τις 15.10.2014.

Αθήνα, 3/10/2014


Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω υποδείγματα, τα οποία θα χρειαστείτε για την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »