Εγγραφή Μέλους ή Φίλου του Ε.ΠΑ.Μ.

Μέλος του Ε.ΠΑ.Μ

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΕΠΑΜ είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή της ιδρυτικής διακήρυξής του.

Κάθε μέλος συμμετέχει σε μία οργάνωση του Μετώπου (τοπική, σε χώρο εργασίας ή σπουδών) και έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στην εκλογή των πολιτικών οργάνων της οργάνωσης αυτής, καθώς και των κεντρικών οργάνων του ΕΠΑΜ. Επίσης, έχει το δικαίωμα να θέτει υποψηφιότητα για να εκλεγεί σε αυτά τα όργανα.

Κάθε μέλος συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται από τις αποφάσεις της οργάνωσης στην οποία ανήκει, καθώς και των κεντρικών οργάνων του ΕΠΑΜ.

Κάθε μέλος συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης στην οποία ανήκει, καθώς και συνολικά του ΕΠΑΜ.

Για την εγγραφή σας ως μέλους του Ε.ΠΑ.Μ συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Φίλος του Ε.ΠΑ.Μ

Φίλος του ΕΠΑΜ θεωρείται όποιος συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την ιδρυτική διακήρυξη του Μετώπου, αλλά διατηρεί επιφυλάξεις για ορισμένες πλευρές της ή δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να γίνει μέλος του ΕΠΑΜ.

Ο φίλος του ΕΠΑΜ διατηρεί σχέσεις με τις οργανώσεις ή μέλη του, συμμετέχει στις ανοιχτές εκδηλώσεις του Μετώπου, αλλά δεν συμμετέχει στις διαδικασίες των οργανώσεων του ΕΠΑΜ και δεν έχει δικαίωμα να εκλέγει τα όργανά του και να εκλέγεται σε αυτά.

Ο φίλος του ΕΠΑΜ, μέσω των σχέσεων τις οποίες διατηρεί με τις οργανώσεις ή μέλη του συνεισφέρει στις δραστηριότητες του ΕΠΑΜ και στην οικονομική ενίσχυσή του, στο μέτρο των δυνατοτήτων και της θέλησής του.

Για την εγγραφή σας ως φίλου του Ε.ΠΑ.Μ συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Εγγραφή

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: